Udskriv

"The Confederation of Teachers Unions"

Lærernes Centralorganisation er en partipolitisk neutral centralorganisation, der har til formål at:

Varetage medlemmernes fællesøkonomiske, sociale og faglige interesser og styrke sammenholdet mellem de tilsluttede organisationer og disses medlemmer.

Udøve og sikre forhandlingsret og aftaleret for tjenestemænd, personale ansat på tjenestemandslignende vilkår og pensionerede tjenestemænd i staten og folkeskolen.

Udøve og sikre forhandlingsret og aftaleret for tjenestemænd, pensionerede tjenestemænd og personale, der er ansat eller pensioneret på tjenestemandslignende vilkår i tilskuds/refusionsområderne under forudsætning af, at en minister er part af fastsættelsen af ansættelsesvilkårene, og de pågældende personalegrupper er tilsluttet centralorganisationen.

Udøve og sikre forhandlingsret og aftaleret for øvrige undervisergrupper eller dermed sammenlignelige under forudsætning af, at en offentlig myndighed er part ved fastsættelsen af ansættelsesvilkårene, og de pågældende personalegrupper er tilsluttet centralorganisationen.

Udøve og sikre forhandlingsret og aftaleret for grupper og personer i erhverv tilknyttet undervisning, uddannelse og rådgivning i bred forstand i offentlig, halvoffentlig eller privat ansættelse.